Over ons

Over ons

VZW Emblem

 

Wij zijn een organisatie die jaarlijks een drietal markten organiseert in het centrum van Emblem.Algemeen reglement

 • Het is verboden om  dieren en  wapens te verkopen op onze markt
 • Aanwezig zijn om 7 u 30 anders zullen we uw plaats verder doorverhuren
 • Het is niet toegestaan om de markt te verlaten voor 16 u
 • Uw plaats dient proper achter gelaten te worden
 • Toegang tot de markt kan enkel via de Oostmalsesteenweg thv huisnr 52  tenzij met de organisatie anders afgesproken
 • Tickets duidelijk zichtbaar voorleggen ( afgedrukt of op de gsm )
 • 4 meter afstand houden tov de overbuur  ( doorgang respecteren ivm de hulpdiensten  ) bij eventuele ongevallen of medische interventie ben je  verplicht om de organistie hiervan op de hoogte te stellen . ( ook als getuige ) 
 • Tickets staan op naam en mogen niet doorverkocht worden
 • Organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en diefstallen . ( wel meldingsplicht ) 
 • Als de markt niet kan doorgaan door overmacht ( vb corona , toelatingen enz ) zal de organisatie beslissen welke tegemoetkomingen kunnen worden voorzien
 • Eet en drank standen nemen contact op via mail naar info@vzwemblem.be voor goedkeuring van deelname en moet schriftelijk bevestigd zijn . Indien goedkeuring moeten zij ten alle tijden de nodige daocumenten kunnen voorleggen ivm uitbating , verzekering , keuringsattesten en brandveiligheid
 • Bij niet naleven van het reglement kan de organisatie u weigeren en/of vragen om de markt onmiddellijk te verlaten zonder enige tegemoetkoming en dit ook voor volgende evenementen .
 • Gelieve bij boeking uw plaats te kiezen aansluitend op gereserveerde plaatsen
 • De persoonlijke gegevens die in ons systeem staan zullen enkel gebruikt worden door ons en niet doorgegeven worden aan derden. De organisatie is niet verantwoordelijke voor eventuele fraude .
 • Als je als standhouder voor een woning staat ben je verplicht de bewoners toegang te verlenen naar hun woonst .
 • Het is niet toegestaan aan politieke partijen, van welke strekking ook, met een stand op de markt te staan en/of reclame te maken via drukwerk, flyers of andere middelen.

 • Standwerkers enkel toegestaan mits goedkeuring organisatie .